ยะลา" />

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 7095010201
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา
สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบล สะเตง
อำเภอ เมืองยะลา
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ [email protected]