แพร่" />

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 7054010601
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -