ยโสธร" />

โรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย

ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 7035080903
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย
สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35120
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ [email protected]