ลพบุรี" />

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 6516100244
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สังกัด วิทยาลัยนาฎศิลป์
ประเภท กระทรวงวัฒนธรรม
ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://cdalb.bpi.ac.th