ยะลา" />

โรงเรียนอนุบาลพงปูโล๊ะ

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3095200501
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพงปูโล๊ะ
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล สะเตงนอก
อำเภอ เมืองยะลา
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -