ระนอง" />

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3085200101
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล เขานิเวศน์
อำเภอ เมืองระนอง
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม