กระบี่" />

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3081100101
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล ปากน้ำ
อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่