แม่ฮ่องสอน" />

โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3058200102
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล จองคำ
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ 58000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -