เชียงราย" />

โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3057201601
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล ป่าตาล
อำเภอ ขุนตาล
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57340
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล