ลำพูน" />

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3051200103
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ 51000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -