เชียงใหม่" />

โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่

ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3050202401
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล ป่าไหน่
อำเภอ พร้าว
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50190
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่