ยโสธร" />

โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง

ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3035200301
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35140
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง