อุบลราชธานี" />

โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3034200801
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล ขุหลุ
อำเภอ ตระการพืชผล
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร