อุบลราชธานี" />

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3034100102
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล แก้งเหนือ
อำเภอ เขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม