สุรินทร์" />

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3032200801
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล กันตวจระมวล
อำเภอ ปราสาท
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32140
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -