ลพบุรี" />

โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง

ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 3016200801
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง
สังกัด โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำบล หนองม่วง
อำเภอ หนองม่วง
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15170
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -