ลพบุรี" />

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1416011201
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สังกัด โรงเรียนสาธิตสถาบันราขภัฎ
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -