ระนอง" />

กศน.ตำบลลำเลียง

ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1285040005
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลลำเลียง
สังกัด โรงเรียนในสังกัด กศน.
ประเภท สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบล ลำเลียง
อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่กศน.ตำบลลำเลียง