เพชรบุรี" />

กศน.ตำบลท่าราบ

ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1276010091
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลท่าราบ
สังกัด โรงเรียนในสังกัด กศน.
ประเภท สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบล ท่าราบ
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่กศน.ตำบลท่าราบ