เพชรบุรี" />

กศน.ตำบลคลองกระแชง

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1276010002
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลคลองกระแชง
สังกัด โรงเรียนในสังกัด กศน.
ประเภท สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบล คลองกระแชง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่กศน.ตำบลคลองกระแชง