นราธิวาส" />

โรงเรียนเกษมทรัพย์

ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

073612255
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1196100057
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกษมทรัพย์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ปาเสมัส
อำเภอ สุไหงโก-ลก
จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96120
โทร 073612255
แฟ็กซ์ 073615465
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเกษมทรัพย์