ยะลา" />

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา

ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1195200076
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล เกะรอ
อำเภอ รามัน
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95140
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -