ยะลา" />

โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์

ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1195100073
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล กาตอง
อำเภอ ยะหา
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95120
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -