ระนอง" />

โรงเรียนนูโรลฮูดาห์

ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

77848389
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1185100010
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนูโรลฮูดาห์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล หงาว
อำเภอ เมืองระนอง
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85000
โทร 77848389
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -