ระนอง" />

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์

ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

77891217
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1185100008
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล น้ำจืด
อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110
โทร 77891217
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์