ระนอง" />

โรงเรียนอนุบาลดวงกมล

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1185100004
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลดวงกมล
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล เขานิเวศน์
อำเภอ เมืองระนอง
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85000
โทร -
แฟ็กซ์ 077822983
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลดวงกมล