นครศรีธรรมราช" />

โรงเรียนเกตุชาติศึกษา

ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

075366218-9
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1180100020
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกตุชาติศึกษา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ท่าเรือ
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80290
โทร 075366218-9
แฟ็กซ์ 075366219
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเกตุชาติศึกษา