เพชรบุรี" />

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี

ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

032424505-6
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1176100009
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ช่องสะแก
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทร 032424505-6
แฟ็กซ์ 032424504
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.sjphetburi.ac.th/

แผนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี