เพชรบุรี" />

โรงเรียนเปรมฤดี

ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

032426596
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1176100008
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเปรมฤดี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ท่าราบ
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทร 032426596
แฟ็กซ์ 032401884
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเปรมฤดี