เพชรบุรี" />

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

032401771-2
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1176100002
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล คลองกระแชง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทร 032401771-2
แฟ็กซ์ 032402036
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย