เพชรบุรี" />

โรงเรียนอรุณประดิษฐ

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

032425371
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1176100001
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอรุณประดิษฐ
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล คลองกระแชง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทร 032425371
แฟ็กซ์ 032425371 ต่อ 107
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.aroonpradit.ac.th/

แผนที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ