น่าน" />

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

054771394
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1155100002
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองน่าน
จังหวัด น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55000
โทร 054771394
แฟ็กซ์ 054751571
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.yoovidhya.ac.th/

แผนที่โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา