แพร่" />

โรงเรียนเจริญศิลป์

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

054-511571 ต่อ 101
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1154100024
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000
โทร 054-511571 ต่อ 101
แฟ็กซ์ 054511571 ต่อ 104
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเจริญศิลป์