ลำปาง" />

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054217762
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1152100003
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล เวียงเหนือ
อำเภอ เมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52000
โทร 054217762
แฟ็กซ์ 054217762
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.prc.ac.th/kms2

แผนที่โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี