มหาสารคาม" />

โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา

ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1144100022
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล เชียงยืน
อำเภอ เชียงยืน
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.okgschool.com/