หนองบัวลำภู" />

โรงเรียนสุนทรวิทยา

ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1139100020
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสุนทรวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล นาเหล่า
อำเภอ นาวัง
จังหวัด หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39170
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -