ยโสธร" />

โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจเลิงนกทา

ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1135100020
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจเลิงนกทา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35120
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ http://www.l-tech.ob.tc/