ยโสธร" />

โรงเรียนอนุบาลสมนึก

ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1135100019
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสมนึก
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35120
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.somnukschool.com/