ยโสธร" />

โรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร

ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1135100018
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล สำราญ
อำเภอ เมืองยโสธร
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ http://hitech.ac.th/