ยโสธร" />

โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์

ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

045791112
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1135100007
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ลุมพุก
อำเภอ คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35110
โทร 045791112
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -