ยโสธร" />

โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร

ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1135100005
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35140
โทร -
แฟ็กซ์ 045606037
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -