อุบลราชธานี" />

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1134100014
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000
โทร -
แฟ็กซ์ 045284250
อีเมล -
เว็บไซต์ www.acu.ac.th

แผนที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี