ศรีสะเกษ" />

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1133100022
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล เมืองคง
อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33160
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา