สุรินทร์" />

โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1132100007
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา