สุรินทร์" />

โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

081-7252843
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1132100002
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล แสลงพันธ์
อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทร 081-7252843
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.holysurin.ac.th/

แผนที่โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์