นครราชสีมา" />

โรงเรียนเก้งเต็ก

ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

044-301156
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1130100107
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเก้งเต็ก
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ทับสวาย
อำเภอ ห้วยแถลง
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30240
โทร 044-301156
แฟ็กซ์ 044-301156
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเก้งเต็ก