นครราชสีมา" />

โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา

ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

044-241604
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1130100030
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล หมื่นไวย
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทร 044-241604
แฟ็กซ์ 044-252267
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา