นครราชสีมา" />

โรงเรียนอนุบาลบพิตร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

044-244113
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1130100003
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบพิตร
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทร 044-244113
แฟ็กซ์ 044-255833
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลบพิตร