สระบุรี" />

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1119100041
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล โคกสว่าง
อำเภอ เมืองสระบุรี
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.ketpichai.net/