ลพบุรี" />

โรงเรียนเทคโนโลยีลพบุรี

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1116100043
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีลพบุรี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -